Hjem
  1. SKDE
  2. Kontakt SKDE

Kontakt SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) holder i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø.

Telefon
77 75 58 00

E-post
postmottak@helse-nord.no

Postadresse
Helse Nord RHF, SKDE
Postboks 1445
8083 Bodø

Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø

Fakturaadresse
Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim eller elektronisk: invoice.3230@kollektor.no
Referanse som må angis ved fakturering er: 3200